De Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) coördineert al enkele jaren de projecten binnen de verbetering van de informatievoorziening in de strafrechtketen. In de KIS komen meerdere partners binnen de strafrechtketen 1 keer per maand bijeen.

Rol van de KIS

De KIS is de verbinding naar de ketenorganisaties, en overlegt daarbij zowel over de inhoud als over de capaciteit. De leden van de KIS werken samen over de grenzen van de organisaties heen. De KIS start projecten en treedt op als opdrachtgever van deze projecten. Hierbij kijken de leden zowel vanuit de ICT-kant als vanuit de bedrijfskant naar de projecten.

Samenstelling van de KIS

De KIS bestaat uit:

 • Marc de Barse (voorzitter), Programmadirecteur digitalisering strafrechtketen;
 • Martine Vis, Politie;
 • Anne-Marieke Tuin, Politie;
 • Leo van Veen, Openbaar Ministerie;
 • Erik van der Made, Openbaar Ministerie;
 • Jan Rinkel, IVO Rechtspraak;
 • Pieter van Riemsdijk, Raad voor de rechtspraak;
 • Benjamin Jansen, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Leo Peereboom, Justitiële Informatiedienst (Justid);
 • Menso Appeldorn, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Lourens Visser, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Anja Ran, namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO);
 • Herman Kroes, Directie Strafrechtketen.

Ondersteuning:

 • Laura van der Wolf (secretaris), Directie Strafrechtketen.

Contact met de KIS

U kunt via mail contact opnemen met de KIS.

Aansturing informatievoorziening

De aansturing, de ‘governance’, van de informatievoorziening is eind 2018 geëvalueerd. In 2019 vindt een aanscherping van de aansturing plaats. Hierin zullen naast de KIS ook diverse andere overleggen en personen een rol spelen. De rol van de KIS gaat hiermee ook iets wijzigen.