2. Ketenvoorzieningen

Digitaliseringsdoel 2 van het Programma Digitalisering Strafrechtketen is Ketenvoorzieningen. Ketenvoorzieningen regelen de transparante uitwisseling van gegevens tussen de Strafrecht Ketenorganisatie en zijn daarmee de verbindende brug tussen de organisaties.

Ketenvoorzieningen

De druk op resources en tijd maakt dat gezamenlijke voorzieningen nodig zijn voor ketenbrede digitalisering. Dit is doelmatiger en komt de samenwerking in de keten ten goede. Binnen het PDSK is dit een van de vijf hoofddoelstellingen. De tien benodigde digitale keten voorzieningen zijn ingericht om dit ‘duurzame digitaal stelstel’ te ondersteunen. Deze worden afgeleid van de Keten Doel Architectuur.

Tien benodigde ketenvoorzieningen

 1. E-Portalen
 2. E-exchange
 3. E-koppeling
 4. E-ontsluiting
 5. E-handtekening
 6. E-archief
 7. E-index en track & trace
 8. E-compliance
 9. E-personen informatiemakelaar
 10. E-identiteit

Ketenvoorzieningen resultaten zijn o.a.:

 • E-handtekening
 • E-ontsluiting: JIP

Ketenvoorzieningen