Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen (KDSK)

De Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen (KDSK) coördineert al enkele jaren de projecten binnen de verbetering van de informatievoorziening in de strafrechtketen. In de KDSK komen meerdere partners binnen de strafrechtketen 1 keer per maand bijeen.

Rol van de KDSK

De KDSK vormt de verbinding naar de ketenorganisaties en overlegt daarbij zowel over de inhoud als over de capaciteit. De leden van de KDSK werken samen over de grenzen van de organisaties heen. Hierbij kijken de leden zowel vanuit de ICT-kant als vanuit de bedrijfskant naar de projecten. De KDSK adviseert het programma Digitalisering Strafrechtketen.

Samenstelling van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

De Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen bestaat uit:

 • Marc de Barse (voorzitter), Programmadirecteur digitalisering strafrechtketen;
 • Martine Vis, Politie;
 • Anne-Marieke Tuin, Politie;
 • Leo van Veen, Openbaar Ministerie;
 • Erik van der Made, Openbaar Ministerie;
 • Jan Rinkel, IVO Rechtspraak;
 • Pieter van Riemsdijk, Raad voor de rechtspraak;
 • Benjamin Jansen, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Leo Peereboom, Justitiële Informatiedienst (Justid);
 • Menso Appeldorn, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Lourens Visser, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Anja Ran, namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO);
 • Herman Kroes, Directie Strafrechtketen.

Ondersteuning:

 • Rebecca Hart (secretaris), Directie Strafrechtketen.

Contact met de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

U kunt via mail contact opnemen met de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen.

Aansturing informatievoorziening

De aansturing, de ‘governance’, van de informatievoorziening is eind 2018 geëvalueerd. In 2019 vindt een aanscherping van de aansturing plaats. Hierin zullen naast de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen ook diverse andere overleggen en personen een rol spelen. De rol van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen gaat hiermee ook iets wijzigen.