Wat is het landelijk ketenberaad?

Dit is het overleg in de strafrechtketen en vormt de schakel tussen het BKB, de landelijke organisaties en de regio’s. Het beraad is in september 2016 voor het eerst bijeengekomen voor een kennismaking. De bedoeling is dat het Landelijk Ketenberaad (LKB) zich richt op concrete onderwerpen, zoals digitalisering en ZSM, waar voor een goede uitvoering in de keten landelijke afspraken nodig zijn.

Wat is de samenstelling van het LKB?

De organisatie van het LKB wordt benaderd vanuit een netwerkgedachte, met vaste spelers en gelegenheidscoalities. Het is namelijk belangrijk een goede balans te hebben tussen het betrekken van de partners in en van de strafrechtketen en voldoende concreet te kunnen worden om tot veranderingen in organisaties te komen. Op dit moment zijn de vaste spelers van het LKB, de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, een vertegenwoordiger van de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen en Slachtofferhulp Nederland. Andere partners van en in de keten nemen deel als een onderwerp op de agenda staat dat hen aangaat. Per onderwerp kunnen dus andere organisaties aan tafel zitten. Vragen als op welke onderwerpen het LKB zich gaat richten, hoe vaak ze bijeen komen en hoe de inhoudelijke voorbereiding wordt geregeld, worden in de eerste instantie met de vaste spelers van het LKB besproken.