Landelijk Ketenberaad (LKB)

Het Landelijk Ketenberaad (LKB) is een overleg in de strafrechtketen. In het LKB bespreken ketenpartners onderwerpen die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking in, en het functioneren van, het strafrechtketenproces.

Het LKB verkent vraagstukken in de strafrechtketen om het inzicht te vergroten en ketenbelemmeringen te signaleren. Het beraad bespreekt mogelijke oplossingen en heeft daarin een agendazettende en advisirende rol richting het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). Het LKB vormt de schakel tussen het BKB, de landelijke organisaties en de regio's.

Samenstelling Landelijk Ketenberaad

Het LKB bestaat uit een aantal vaste partijen:

  • de politie;
  • het Openbaar Ministerie;
  • de Rechtspraak;
  • een vertegenwoordiger van de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen;
  • Slachtofferhulp Nederland.

Andere ketenpartners nemen deel als er een onderwerp op de agenda staat dat hen aangaat. Per onderwerp kunnen dus andere organisaties aan tafel zitten.

Bestuurlijk Ketenberaad

Naast het Landelijk Ketenberaad is er ook een Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). In dit beraad maken ketenorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken over de samenwerking en de prestaties van de strafrechtketen.