In het Wetboek van Strafvordering staan de regels waaraan de politie, het Openbaar Ministerie (OM), rechters en advocaten zich moeten houden in het strafproces. Ook de rechtspositie van de verdachte is hierin geregeld. Het Wetboek van Strafvordering is in 1926 ingevoerd. Het wetboek wordt nu gemoderniseerd. Het wetboek is straks toegankelijker voor de rechtspraktijk en de burger.