Nieuwe programmamanager Programma Modernisering Wetboek van Strafvordering (WSvCK)

Maarten van Berckel is sinds 12 augustus de nieuwe programmamanager van het Programma Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de keten (WSvCK).

Nu de ambtelijke eindversie van het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering gereed is, komt het programma in een nieuwe fase; de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe wetboek. Samenwerken en een goede afstemming met de ketenpartners is hierin van groot belang.

In de aanloop ligt de focus van de werkzaamheden op het ondersteunen van de externe commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering en de voorbereiding van enkele pilots.

Maarten zal zich, voor een periode van tenminste 1,5 jaar, met de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering bezig houden. Gedurende deze periode blijft hij één dag per week werkzaam bij de Directie Rechtsbestel.

Beeld: Robert Huiberts
Maarten van Berckel, programmamanager Modernisering Wetboek van Strafvordering - consequenties voor de keten (WSvCK)