3. Multimedia

Multimedia heeft tot doel het video- en beeldmateriaal, behorende
bij een zaak, op eenvoudige wijze en in de context van het strafrechtdossier voor alle ketenpartners en op alle locaties te ontsluiten.

In onze digitale maatschappij is het gebruik van beeldmateriaal gemeengoed. Binnen de strafrechtketen staan we nog aan de basis van het gebruik. Beeldmateriaal biedt aanvullend inzicht in veel strafzaken. Met de digitalisering van de strafrechtketen willen we zorgen dat daarvan gebruik gemaakt kan worden.

Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (ondersteunend bewijsmateriaal), is beschikbaar voor alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen. Voor het realiseren van de digitaliseringsdoelstelling Multimedia zijn drie projecten gepland tijdens de looptijd van het programma. Deze projecten hebben een afhankelijkheid met bijbehorende ketenvoorzieningen. Met de realisatie van deze drie projecten met bijbehorende ketenvoorzieningen, wordt voor Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) (ca. 80% van het aantal zaken) dit digitaliseringsdoel grotendeels ingevuld in 2022. Voor de overige zaakstromen zoals High Impact Crime (zowel vanuit de Politie als de BODen) en ondermijning (complexe dossiers) is het onzeker of deze doelstelling wordt gehaald.

Projecten en highlights resultaten 2020

1. Multimedia Politie

De politie richt zich op het innemen van multimedia via een portaal. Na het intrekken van hun aanbesteding in september 2020 is de politie bezig met een alternatief plan om in 2021 te kunnen beginnen met de realisatie van het portaal. 

2. Multimedia OM

Na behandeling van de scenariokeuze eind augustus, is het Openbaar Ministerie aan de slag om een projectvoorstel op te stellen zodat het project in 2021 kan starten. 

3. Multimedia Rechtspraak

Projectplan, business case en de projectstartarchitectuur (PSA) zijn goedgekeurd en het project is in de fase van uitvoering. In 2020 ligt de focus op het tonen van multimedia in de rechtszaal. Samen met het programma Ketenvoorzieningen is een uitwerking gemaakt in de routekaart voor de ketenvoorzieningen. Die activiteiten vormen de basis voor de uitvoering in 2021.