Het Opdrachtgeversberaad (OGB) is de opdrachtgever van de programmadirecteur digitalisering strafrechtketen. Het beraad wordt grotendeels gevormd door de bestuurlijke CIO’s van de ketenorganisaties en de directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK). De directeur DSK is voorzitter van het beraad. Ook is het OGB voorportaal van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) voor het onderwerp informatievoorziening. Het OGB wordt ondersteund door een secretariaat en een externe (onafhankelijk) strategisch adviseur.

Programmadirecteur digitalisering strafrechtketen

De programmadirecteur digitalisering strafrechtketen is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma dat is ingesteld om de strafrechtketen te digitaliseren. Ook is de programmadirecteur voorzitter van de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS).

Overleg Opdrachtgeversberaad

Het OGB komt 2 keer per maand bij elkaar. Elke tweede woensdag van de maand vindt er inhoudelijk overleg plaats over een thema. Elke laatste woensdag van de maand staat het OGB in het teken van de programmarapportage en control.

Samenstelling Opdrachtgeversberaad

Het OGB bestaat uit:

  • Hugo Hillenaar, Directeur Directie Strafrechtketen (voorzitter);
  • Fred van der Winkel, President gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (lid);
  • Jan Willem Duijzer, Directeur IVO Rechtspraak en CIO Rechtspraak (lid);
  • Marjolein ten Kroode, Procureur-generaal bedrijfsvoering Openbaar Ministerie (lid);
  • Annelore Roelofs, Plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (lid);
  • Henkjan Derks, Directeur Bedrijfsvoering & ICT Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (lid);
  • Koos Veefkind, Directeur IT Politie Nederland (lid);
  • Cor Franke, Extern strategisch adviseur QA (adviseur).

Ondersteuning:

  • Tarik Loujih, Secretaris OGB

Contact met het Opdrachtgeversberaad

U kunt via mail contact opnemen met het OGB.