Opdrachtgeversberaad (OGB)

Het Opdrachtgeversberaad (OGB) is de opdrachtgever van de Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen (PD). Het beraad wordt grotendeels gevormd door de bestuurlijke CIO’s van de ketenorganisaties en de directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK). De directeur DSK is voorzitter van het beraad. Ook is het OGB voorportaal van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) voor het onderwerp informatievoorziening. Het OGB wordt ondersteund door een secretariaat en een externe (onafhankelijk) strategisch adviseur.

De PD is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma dat is ingesteld om de strafrechtketen te digitaliseren.

Overleg Opdrachtgeversberaad

Het OGB komt 12 keer per jaar bij elkaar, namelijk elke laatste donderdag van de maand.

Samenstelling Opdrachtgeversberaad

Het OGB bestaat uit:

 • Hans van der Vlist,  Voorzitter;
 • Rick de Rooij, plaatsvervangend Secretaris-Generaal Justitie en Veiligheid en CIO JenV (lid);
 • Fred van der Winkel, President gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (lid);
 • Herma Rappa-Velt, lid van de Raad voor de Rechtspraak (lid);
 • Marjolein ten Kroode, Procureur-generaal bedrijfsvoering Openbaar Ministerie (lid);
 • Michel Groothuizen, plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (lid);
 • Henkjan Derks, directeur Bedrijfsvoering & ICT Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (lid);
 • Henk Geveke, lid Korpsleiding Politie en portefeuillehouder technologie en innovatie (lid);
 • Michiel de Ridder, Directeur DSK  (lid);
 • Cor Franke, extern strategisch adviseur QA (adviseur);
 • Maureen van Leeuwen, secretaris.

Contact met het Opdrachtgeversberaad

U kunt via mail contact opnemen met het OGB.