Informatieberaad (IB)

Het Informatieberaad (IB), voorheen Opdrachtgeversberaad, is opdrachtgever van het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK). Het Informatieberaad is ook het voorportaal van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) voor het onderwerp informatievoorziening. Het Informatieberaad wordt grotendeels gevormd door bestuurlijke vertegenwoordigers van de ketenorganisaties en de directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK).  Het Informatieberaad wordt ondersteund door een secretariaat en een externe (onafhankelijk) strategisch adviseur.

Overleg Informatieberaad

Het Informatieberaad komt 10 keer per jaar bij elkaar

Samenstelling Informatieberaad

Het Informatieberaad bestaat uit:

 • Hans van der Vlist, onafhankelijk voorzitter;
 • Rick de Rooij, plaatsvervangend Secretaris-Generaal Justitie en Veiligheid
 • Rémy van Leest, president rechtbank Gelderland
 • Herma Rappa-Velt, lid van de Raad voor de Rechtspraak
 • Gerrit van der Burg, voorzitter College van procureurs-generaal
 • Michel Groothuizen, plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen 
 • Henkjan Derks, directeur Bedrijfsvoering & ICT Centraal Justitieel Incassobureau 
 • Henk Geveke, lid Korpsleiding Politie en portefeuillehouder technologie en innovatie 
 • Michiel de Ridder, directeur Strafrechtketen

Ondersteuning:

 • Cor Franke, extern strategisch adviseur QA 
 • Laura van der Velden, secretaris

Contact met het Informatieberaad

U kunt via mail contact opnemen met het Informatieberaad.