Bestuurlijk Executie Overleg (BEO)

De minister van Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van sancties. Vanuit die verantwoordelijkheid vindt er periodiek overleg plaats tussen de minister en de top van de executieketen in het Bestuurlijk Executie Overleg (BEO).

Onderwerpen in het Bestuurlijk Executie Overleg

Op hoofdlijnen komen in het Bestuurlijk Executie Overleg 3 thema’s aan de orde:

 • USB-ketendesign;
 • Realiseren van, en sturen op, de afgesproken ketenresultaten;
 • Verbetermaatregelen, zoals de aanpak van onvindbare veroordeelden.

Het Bestuurlijk Executie Overleg komt 4 keer per jaar bijeen.

Samenstelling Bestuurlijk Executie Overleg

Het BEO bestaat uit:

 • Minister voor Rechtsbescherming (voorzitter)
 • Dick Schoof, Secretaris-Generaal
 • Wim Saris, Directeur-generaal Straffen en Beschermen
 • Cathérine Brillouet, Hoofd afdeling Ketenregie
 • Rinus Otte, Lid College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie
 • Henk Naves, Voorzitter Raad voor de rechtspraak
 • Hanneke Ekelmans, Lid Korpsleiding Politie
 • Albert Hazelhoff, Algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau
 • José Lazeroms, interim Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Johan Bac, Algemeen directeur Reclassering Nederland, namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO)
 • Herke Elbers, Algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming

Ondersteuning:

 • Eva Erren, Directie Straffen en Beschermen (secretaris)

Contact met het Bestuurlijk Executie Overleg

U kunt via mail contact opnemen met het BEO.