Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het strategisch beraad waar ketenorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de strafrechtketen. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de minister.

Onderwerpen in het Bestuurlijk Ketenberaad

De strafrechtketen legt de komende jaren prioriteiten bij de implementatie van het gemoderniseerde wetboek van strafvordering, de aanpak van doorlooptijden en de informatievoorziening.

Naast deze onderwerpen worden ook andere onderwerpen besproken in het BKB, zoals:

 • de gezamenlijke prestaties van de strafrechtketen;
 • de gezamenlijke (jaarlijkse) doelen;
 • de samenwerking in de strafrechtketen.

Overlegfrequentie

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)  komt 10 keer per jaar bijeen. Naast het reguliere BKB komt het BKB ook bijeen in zogenaamde BKB plus samenstellingen:

 • BKB Plus Wetboek: Het BKB wordt tenminste twee keer per jaar versterkt met de KMar, NOVA en platform BOD-en om op bestuurlijk niveau te spreken over de implementatie van het  Wetboek van Strafvordering en de pilots rondom de Innovatiewet.  
 • BKB Plus  Multiproblematiek: Daarnaast wordt het BKB tenminste twee keer per jaar versterkt met de Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en Stichting Halt rondom het onderwerp Multiproblematiek. 
 • BKB Plus Actieplan: Het BKB bespreekt tenminste vijf keer per jaar de realisatie van het Actieplan met versterking van de Reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen.  

Samenstelling Bestuurlijk Ketenberaad

Het BKB bestaat uit:

 • Gerrit van der Burg, Voorzitter BKB en Voorzitter  College van procureurs-generaal;
 • Henk van Essen, Korpschef  Politie;
 • Henk Naves, Voorzitter  Raad voor de rechtspraak / Peter Pulles, Rechterlijk lid en portefeuillehouder strafrecht  Raad voor de rechtspraak;
 • Robine de Lange-Tegelaar, President van de  rechtbank Den Haag;
 • Anneke van Dijk, Directeur-generaal  Rechtspleging en Rechtshandhaving;
 • Ellen Kiersch, Directeur  Wetgeving en Juridische Zaken;
 • Albert Hazelhoff, Directeur  Centraal Justitieel Incassobureau, namens de executie-organisaties;
 • Michiel de Ridder, Directeur  Directie Strafrechtketen.

Ondersteuning: 

 • Patrick van Hilst, Secretaris BKB  Directie Strafrechtketen.

Contact met het Bestuurlijk Ketenberaad

U kunt via mail contact opnemen met het BKB.