CIO-beraad (in oprichting)

Het CIO-beraad i.o. is onderdeel van het te vormen  Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het strategische beraad, het IB is het beraad waarin strategie wordt omgezet naar IV vraagarticulatie en het CIO-Beraad moet zorgen dat het uitgevoerd wordt binnen de scope IV.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het instellingsbesluit voor het CIO-beraad. Ondertussen is het overleg al van start gegaan. Het CIO-Beraad Strafrechtketen i.o. komt maandelijks bij elkaar.  Er wordt gewerkt met een roulerend voorzitterschap. Op dit moment is Erik van der Made, CIO van het Openbaar Ministerie, de voorzitter.

Samenstelling CIO-Beraad Strafrechtketen i.o.

 • Erik van der Made (voorzitter), Openbaar Ministerie
 • Menso Appeldorn, Centraal Justitieel Incassobureau
 • Arnout Bos, Centraal Justitieel Incassobureau
 • Hennie Brands, Dienst Justitiele Inrichtingen
 • Wim Wichers, Dienst Justitiele Inrichtingen
 • Aart van der Vlist, Politie
 • Janneke Huijssoon, Politie
 • Jan Willem Duijzer, de Rechtspraak
 • Jan Rinkel, de Rechtspraak
 • Arie Franke, Openbaar Ministerie
 • Leo Peereboom, Justitiële Informatiedienst
 • Sander Zwienink, Keteninformatievoorzieningen Directie Strafrechtketen
 • Siebe Keulen, Ministerie Justitie en Veilgheid
 • Emine Özyenici, Ministerie Justitie en Veilgheid

Ondersteuning: 

 • Adrie van Bijsterveldt, Politie (Inhoudelijk secretaris)
 • Machiel Crielaard, Programma Digitalisering Strafrechtketen (Logistiek secretaris)