Coördinerend Beraad Executie (CBE)

Het Coördinerend Beraad Executie (CBE) is een bestuurlijk overleg. Het overleg richt zich op samenwerking en besluitvorming rond tenuitvoerlegging. En meer specifiek op de uitvoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB).

Onderwerpen in het Coördinerend Beraad Executie

Op hoofdlijnen komen in het Coördinerend Beraad Executie de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitvoering Wet USB en USB-ketendesign;
 • Going concern: realiseren van en sturen op de afgesproken ketenresultaten;
 • Beleidsvraagstukken zoals impactanalyses bij nieuwe wetsvoorstellen.

Het Coördinerend Beraad Executie komt maandelijks bijeen.

Samenstelling Coördinerend Beraad Executie

Het CBE bestaat uit:

 • Eric Bezem, Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (voorzitter)
 • Justus Kox, Directie Advies, Regie en Centrale autoriteit
 • Cathérine Brillouet, Afdeling Ketenregie
 • Kees Keuzenkamp, Programma Wet SenB
 • Philip Boer, Directoraat-generaal Wetgeving en Juridische zaken
 • Jan Eland, Openbaar Ministerie
 • Jeroen van Leeuwen, Openbaar Ministerie
 • Jolanda Lootsma, de Rechtspraak
 • Pieter van Riemsdijk, Raad voor de rechtspraak
 • Karin Krukkert, Politie
 • Albert Hazelhoff, Centraal Justitieel Incassobureau
 • Ilse Verkerk, Centraal Justitieel Incassobureau
 • Michel Groothuizen, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Lisette Broersen, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Saskia Capello, Stichting Verslavingsreclassering namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO)
 • Benjamin Jansen, Raad voor de Kinderbescherming
 • Arina Kruithof, Jeugdzorg Nederland
 • Wijnand Lodder, Justitiële informatiedienst  

Ondersteuning:

 • Eva Erren, Directie Straffen en Beschermen (secretaris).

Contact met het Coördinerend Beraad Executie

U kunt via mail contact opnemen met het CBE.