Coördinerend Beraad Executie (CBE)

Het Coördinerend Beraad Executie (CBE) is een bestuurlijk ketenberaad dat zich richt op samenwerking en besluitvorming rondom belangrijke onderwerpen bij de tenuitvoerlegging. Belangrijk zijn daarbij de opgaven voor de volledige implementatie van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) en de Wet straffen en beschermen (wet SenB). Het CBE is besluitvormend.

Onderwerpen in het Coördinerend Beraad Executie

Op hoofdlijnen komen in het Coördinerend Beraad Executie de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Implementatie wetgeving en andere veranderopgaven binnen de tenuitvoerlegging (zoals wet USB);
 2. Going concern: realiseren van en sturen op de afgesproken ketenresultaten;
 3. Beleidsvraagstukken zoals impactanalyses bij nieuwe veranderopgaven;
 4. Portfoliomanagement: bewaken, herijken en vaststellen van het ketenportfolio.

Het Coördinerend Beraad Executie komt maandelijks bijeen.

Samenstelling Coördinerend Beraad Executie

Het CBE bestaat uit:

 • Justus Kox, Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (voorzitter)
 • Cathérine Brillouet, Afdeling Ketenregie
 • Marinke van der Kroon, Afdeling Sancties Intramuraal
 • Jeroen van Leeuwen, Openbaar Ministerie
 • Peter Homminga, Politie
 • Ilse Verkerk, Centraal Justitieel Incassobureau
 • Lisette Broersen, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Saskia Capello, Stichting Verslavingsreclassering namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO)
 • Mirjam Zeevaart, Raad voor de Kinderbescherming
 • Paul Janssen, Samen Veilig namens de Gecertificeerde Instellingen (GI’s)
 • Henk Brouwer, Justitiële informatiedienst  

Agenda-leden

 • Jolanda Lootsma, de Rechtspraak

Ondersteuning

 • Isaya Wullings, Afdeling Ketenregie (secretaris)

Contact met het Coördinerend Beraad Executie

U kunt via mail contact opnemen met het CBE.