Coördinerend Beraad Jeugd (CBJ)

Het Coördinerend Beraad Jeugd (CBJ) richt zich op de versterking van het justitiële jeugddomein. En op een betere samenhang en afstemming op thema’s die het justitiële jeugddomein raken. Zowel binnen de eigen organisaties als in de jeugdketen.

Onderwerpen in het Coördinerend Beraad Jeugd

Op basis van 4 hoofdlijnen zijn specifieke thema’s ingedeeld en geprioriteerd. De hoofdlijnen en thema’s maken ook onderdeel uit van de brede brief aanpak jeugdcriminaliteit. Deze brief wordt in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer verstuurd. Mede naar aanleiding hiervan wordt in 2019 een meerjarige werkagenda van het CBJ vastgesteld.

De 4 hoofdlijnen van de meerjarige werkagenda zijn:

 • Een effectief interventiepalet;
 • Vrijheidsbeneming op maat;
 • Jongeren en justitie, liever niet;
 • Keten op orde.

Het  CBJ komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen.

Samenstelling Coördinerend Beraad Jeugd

Het CBJ bestaat uit:

 • Elske van Amelsfort, Directie Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC) (Voorzitter)
 • Rianne de Back, Openbaar Ministerie
 • Hans Martin Don, Leger des Heils, namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO)
 • Linda Dubbelman, Openbaar Ministerie
 • Bart van Els, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Michiel Gorsse, DJFC
 • Carien Görts, Politie
 • Janet ten Hoope, Halt
 • Ellen van Kalveen, Raad voor de rechtspraak
 • Pauline Klomp, Politie
 • Arina Kruithof, Jeugdzorg Nederland
 • Theo Lodder, Raad voor de Kinderbescherming

Ondersteuning:

 • Jonathan Terlouw, DJFC (secretaris)

Contact met het Coördinerend Beraad Jeugd

U kunt via mail contact opnemen met het CBJ.