Informatieberaad (IB)

Het Informatieberaad (IB) is opdrachtgever van het  programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK). Het Informatieberaad is ook het voorportaal van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) voor het onderwerp informatievoorziening. Het Informatieberaad wordt grotendeels gevormd door bestuurlijke vertegenwoordigers van de ketenorganisaties en de directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK).  Het Informatieberaad wordt ondersteund door een secretariaat en een externe (onafhankelijk) strategisch adviseur.

Overleg Informatieberaad

Het Informatieberaad komt 10 keer per jaar bij elkaar

Samenstelling Informatieberaad

Het Informatieberaad bestaat uit:

 • Hans van der Vlist, onafhankelijk voorzitter;
 • Cecile van den Brandt, programmamanager PDSK
 • Gerrit van der Burg, voorzitter College van procureurs-generaal
 • Henkjan Derks, directeur Bedrijfsvoering & ICT Centraal Justitieel Incassobureau 
 • Henk Geveke, lid Korpsleiding Politie en portefeuillehouder technologie en innovatie 
 • Herma Rappa-Velt, lid van de Raad voor de Rechtspraak
 • Michel Groothuizen, plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen 
 • Michiel de Ridder, directeur Strafrechtketen
 • Rémy van Leest, president rechtbank Gelderland
 • Rick de Rooij, plaatsvervangend Secretaris-Generaal Justitie en Veiligheid

Ondersteuning:

 • Cor Franke, extern strategisch adviseur QA 
 • Machiel Crielaard, secretaris a.i.

Contact met het Informatieberaad

U kunt via mail contact opnemen met het Informatieberaad.