4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

Digitaliseringsdoel 4 van het Programma Digitalisering Strafrechtketen is Papier (zo veel mogelijk) uit de keten. De naam van dit programmadoel geeft aan wat het beoogde resultaat is: papier (zo veel mogelijk) uit de strafrechtketen halen, door o.a. procedures te digitaliseren en dossiers digitaal beschikbaar te maken.

Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

De politie, het OM en de Rechtspraak ondervinden grote nadelen van papieren dossiers, zoals het veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken (politie en OM) en de gebrekkige leesbaarheid van de dossiers (het OM en de Rechtspraak). Digitale dossiers bij het OM en de Rechtspraak zorgen er o.a. voor dat collega’s plaatsen tijdonafhankelijk kunnen werken en verkleinen het risico op fouten.
Papier (zo veel mogelijk) uit de keten resultaten zijn o.a.:

  • Alle Zaken Digitaal (AZD)
  • Digitaal Proces Dossier
  • Zaakstroom 2e aanleg
  • Zaakstroom feit-gecodeerd

Papier (zo veel mogelijk) uit de keten