No man is an island. Hetzelfde geldt voor de overheid en organisaties. De meeste (overheids)organisaties werken met elkaar samen in een keten. Om samen te werken worden gegevens gedeeld. Of het nu gaat om het beschermen van een kind of het insluiten van een veroordeelde crimineel. We delen gegevens zodat iedere professional zijn werk kan doen. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een veilige samenleving.

Hoe beschermen we daarbij ook de rechten van de burgers?

Het delen van gegevens is noodzakelijk, tegelijkertijd is het recht op privacy een grondrecht dat al eeuwen oud is. Het achterliggend idee is dat iedere burger het recht heeft om met rust gelaten te worden. Het delen van gegevens en het beschermen van de rechten van de burger botsen soms: vaak willen professionals gegevens uitwisselen, maar is het lastig om te bepalen of dat wel mag. Het delen van gegevens en bescherming van de burger worden vaak als belemmerend beschouwd. Dat is helemaal niet nodig als organisaties de juiste stappen zetten. Om organisaties daarbij  te helpen is een werkwijze ontwikkeld.

Werkwijze

In 4 stappen wordt met deze werkwijze toegewerkt naar een gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen professionals. En hebben organisatie voldaan aan de verplichting om een privacy impact assessment (PIA) op te stellen.

Stap 1: breng het proces in kaart en de momenten waarop professionals gegevens delen

Stap 2: beoordeel of de gegevens ook daadwerkelijk gedeeld mogen worden (rechtmatigheid)

Stap 3: inventariseer of er risico’s zijn als deze gegevens gedeeld worden

Stap 4: beschrijf maatregelen om de risico’s te beheersen

Deze werkwijze werkt het beste als professionals uit de business, juristen en ICT-ers samen de stappen doorlopen. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar een zorgvuldige uitwisseling van gegevens tussen organisaties en beschermen we ook de rechten van de burgers.

In het onderstaande filmpje “Werkwijze gegevensdeling over domeinen heen”  en de naast deze tekst opgenomen presentatie wordt de werkwijze meer toegelicht.

Meer informatie: ketenregie@minvenj.nl.