Verslag Brede Bestuurdersbijeenkomst december 2018

Hugo Hillenaar, directeur Directie Strafrechtketen, opende de Brede Bestuurdersbijeenkomst van 19 december 2018. Daarna werden in 4 workshops bouwstenen ontwikkeld voor een betere ketensamenwerking. Per workshop zijn 3 ideeën geopperd om de samenwerking te verbeteren.

Workshops

  • Workshop Gezamenlijke ketenverantwoording, gezamenlijk verhaal
  • Workshop Regionale sturing op ketenprestaties
  • Workshop Verbinding regionaal en landelijk
  • Workshop Toekomstgericht vakmanschap