Handvat Informatiedeling ZSM

De uitwisseling van gegevens is noodzakelijk om als ZSM-partner individueel en als ZSM-partners gezamenlijk goed de taken uit te voeren. Het is belangrijk dat deze gegevensverwerking zorgvuldig gebeurt. Om meer houvast te geven is het Handvat Informatiedeling ZSM ontwikkeld.

Het Handvat Informatiedeling ZSM bestaat uit 3 onderdelen:

  • A. Algemene uitgangspunten bij het verwerken van gegevens.
  • B. Praktische aandachtspunten voor gegevensverwerking in het ZSM-proces. Per processtap zijn de aandachtspunten benoemd.
  • C. Juridisch kader waarin het doel en de grondslag per verstrekkingsmoment is benoemd.