Verkeerstoren

Ieder arrondissement heeft een logistiek centrum, ook wel Verkeerstoren genoemd. Medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak werken hierin samen. Zij regelen de logistieke planning van een rechtszaak. Ook monitoren, begeleiden en bewaken zij de zaakstromen. Daarnaast controleren zij gezamenlijk of een strafdossier in administratief opzicht gereed is voor de terechtzitting. Goed functionerende Verkeerstorens leiden tot kortere doorlooptijden, minder uitgestelde zaken en meer zaken die in één keer goed gaan. Rechters, officieren van justitie en advocaten houden zo meer tijd en aandacht over voor de inhoud van hun vak.

Logistieke planning

De belangrijkste taak van de Verkeerstoren is de logistieke planning van de rechtszaak. Een belangrijk onderdeel daarvan is het roosteren van rechters, griffiers en officieren van justitie. De Rechtspraak en het OM hebben hiervoor een gezamenlijk systeem. Gezamenlijk roosteren maakt het plannen van zaken efficiënter.

In het zittingsconvenant staan afspraken tussen het OM en de Rechtspraak over het aantal en type zaken en type zittingen. Daarom wordt in de Verkeerstoren ook de voorraad in de gaten gehouden. En wordt het aantal zaken en zittingen gemonitord. Bij afwijkingen kan er op tijd worden ingegrepen.

Administratieve check

Daarnaast doen veel Verkeerstorens een administratieve check op de strafdossiers. Dat is om ervoor te zorgen dat er geen zaken onnodig aangehouden hoeven te worden. De controle is puur een administratieve check. Zitten alle documenten en rapporten in het dossier en komen ze op tijd voor de zitting binnen? Zijn alle slachtoffers opgeroepen en is er voldoende tijd gereserveerd voor de zitting?
En is al het aanvullende onderzoek binnen? Na deze check kan een zitting definitief gepland worden.

In de Verkeerstoren zitten geen rechters en geen officieren van justitie. Voor de controle op de juistheid van de dagvaarding is de officier van justitie dan ook verantwoordelijk.

Minder tijdsverlies en meer aandacht voor inhoud

Door het werk in de Verkeerstoren verliezen rechter, officier van justitie en advocaat minder tijd. De zaak gaat met een kortere doorlooptijd naar zitting en hoeft minder vaak te worden aangehouden. Dat scheelt voorbereidingstijd, waardoor juridisch professionals zich volledig op de inhoud kunnen richten.

Ook verdachten, slachtoffers en andere procespartijen hoeven niet langer te wachten dan nodig is. Zij horen sneller de uitkomst van hun zaak. Bovendien wordt er in de verkeerstorens zoveel mogelijk geprobeerd om dezelfde rechter en officier van justitie de zaak te laten volgen. Daardoor krijgen deelnemers aan het strafproces niet na elke aanhouding nieuwe rechters en officieren te zien. Ze hebben één aanspreekpunt. En advocaten weten beter waar ze aan toe zijn, omdat alle verkeerstorens op ongeveer dezelfde manier werken.