De Strafrechtketenmonitor geeft een overzicht van de beslissingen in de strafrechtketen en de daarbij behorende sancties of maatregelen. Ook geeft de Strafrechtketenmonitor inzicht in de doorlooptijden van strafzaken en het ophelderingspercentage bij misdrijven.

De belangrijkste uitkomsten worden jaarlijks aan de Tweede Kamer gemeld. Net als de belangrijkste uitkomsten van de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB). Hierin wordt weergegeven hoe snel de tenuitvoerlegging na het vonnis of de beslissing is gestart en hoeveel zaken in de executiefase na een langere periode nog open staan.