Het vertrouwen in de rechtsstaat en het gevoel van veiligheid in de samenleving worden bevorderd als een veroordeelde daadwerkelijk en snel de straf krijgt waartoe hij is veroordeeld en betrokkenen goed worden geïnformeerd. Daarom werken organisaties in de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) samen aan het “sneller en zeker ten uitvoerleggen van straffen en maatregelen en het goed informeren van slachtoffers, nabestaanden en instanties – zoals gemeenten en zorginstellingen – over de veroordeelde en zijn straf” .

Samenwerkingsprogramma

USB is een samenwerkingsprogramma van: Openbaar Ministerie, Politie, Centraal Justitieel Incasso Bureau, Dienst Justitiële Inrichtingen, de reclasseringsorganisaties, Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en –reclassering, Justitiële Informatiedienst, het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie (V en J) en de Rechtspraak.

Veranderingen in de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB)

Het Openbaar Ministerie draagt de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging over naar de Minister van Veiligheid en Justitie. Wetgeving is hierop aangepast. De Minister heeft bij het CJIB het Administratie en Informatiecentrum voor de Executie (AICE) ingericht. Alle strafrechtelijke beslissingen worden via het AICE gecoördineerd en gerouteerd naar de uitvoeringsorganisaties.

USB onderdeel van de strafrechtketen

De Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen is onderdeel van deze strafrechtketen, bestaande uit: opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen.