Met de oprichting van de Verkeerstorens (VT) in elk arrondissement krijgt de logistieke samenwerking van OM en ZM fysiek gestalte in een deels gemeenschappelijke werkeenheid die alle zaakstromen begeleidt, bewaakt, alle zittingen plant en het rooster samenstelt.

Goed functionerende Verkeerstorens leiden tot kortere doorlooptijden, minder vermijdbare aanhoudingen en meer zaken die in één keer goed gaan. De professionals (rechters, officieren, griffiers, secretarissen) houden zo meer tijd en aandacht over voor de inhoud van hun vak.

Slachtoffers en verdachten horen sneller de uitkomst van hun zaak en zien bovendien minder 'gezichten' (van rechters en officieren). Advocaten weten beter waar ze aan toe zijn, omdat alle verkeerstorens volgens een vergelijkbare wijze werken.

Landelijk netwerk van lokale verkeerstorens++

Alle lokale verkeerstorens vormen straks één hecht netwerk dat door regelmatig overleg te voeren de samenhang in het logistieke ketenproces (R(H)C-eerste lijn – tweede lijn) en de samenhang tussen de verkeerstorens onderling, versterkt zodat er duidelijk zicht is op alle logistieke werkstromen en tijdig kan worden geanticipeerd en gereageerd op logistieke problemen, waardoor strafzaken kwalitatief beter en sneller worden afgedaan.