Duidelijke en begrijpelijke wettelijke bepalingen en waarborgen

Door de vele incidentele wijzigingen van de afgelopen decennia is het bestaande Wetboek van Strafvordering onoverzichtelijk geworden. Na de modernisering is het Wetboek van Strafvordering weer inhoudelijk begrijpelijk, logisch van opbouw en daarmee beter toegankelijk voor een ieder. Het stelsel van de bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt in het gemoderniseerde wetboek bijvoorbeeld sterk vereenvoudigd. De nieuwe structuur maakt het bovendien makkelijker om nieuwe artikelen toe te voegen.

Het gemoderniseerde wetboek draagt ook  bij aan meer rechtszekerheid. Het geeft een wettelijke basis aan recente Europese regelgeving en uitspraken van Nederlandse en Europese rechters. Zo is de jurisprudentie verankerd in het Wetboek van Strafvordering, en dat bevordert een duidelijke en eenduidige uitleg en toepassing van het recht.