Congres over nieuw wetboek van strafvordering

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie opent donderdag 15 oktober 2015 het tweede congres ‘Modernisering Wetboek van Strafvordering’ in Amersfoort. Het biedt professionals uit de organisaties in de strafrechtketen, advocaten en wetenschappers de gelegenheid mee te denken over de voortgang van de plannen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering.

Onlangs stuurde de minister een brief met zijn plannen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering naar de Tweede Kamer. Met deze brief is een eerste, formele stap gezet naar een wetboek dat aansluit bij de moderne, digitale samenleving en toegankelijker is voor rechtspraktijk en burger. Een wetboek dat gemakkelijker in het gebruik is, de kwaliteit van de strafrechtspleging verhoogt en de prestaties van de strafrechtsketen verbetert.

Vertegenwoordigers van de media kunnen alleen het plenaire programma bijwonen dat duurt tot 11.15 uur.

Het programma ziet er als volgt uit.

10.00 uur : Opening door dagvoorzitter Astrid Joosten

10.10 uur : Mr. G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

10.20 uur : Mr. J.W. Fokkens, procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden

10.30 uur : Plenaire discussie tussen de aanwezigen in de zaal en dhr. R.G.C. Bik (plaatsvervangend korpschef Nationale Politie), mr. H.J. Bolhaar (voorzitter College van procureurs-generaal), mr. C.H.W.M. Sterk (plaatsvervangend voorzitter Raad voor de rechtspraak) en mr. R.A. Fibbe (Algemene Raad NOvA, portefeuillehouder strafrecht)

11.15 uur: Einde plenaire programma, persmoment met minister Van der Steur.

Het congres wordt gehouden in de Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort. De zaal is open om 09.30 uur.