Prof. dr. mr. R.M. (Rianne) Letschert

Prof. dr. mr. R.M. (Rianne) Letschert

Rianne Letschert is voorzitter van de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering.

Zij is sinds 2016 rector magnificus aan de Universiteit Maastricht. Daarvoor was ze hoogleraar victimologie en internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg.

Daarnaast is ze onder meer als expert consultant in slachtofferzaken verbonden aan het Libanontribunaal, lid van de raad van toezicht van Slachtofferhulp Nederland en lid van het Adviescollege levenslanggestraften.

Lees hier het interview met Rianne Letschert