Politie, OM en ketenpartners pakken met ZSM vanaf 2011 veelvoorkomende criminaliteit op daadkrachtige wijze aan. In de ZSM-werkwijze beslissen zij na aanhouding van de verdachte zo Samen, Snel, Slim, Selectief, Simpel en Samenlevingsgericht mogelijk over het afdoeningstraject. Waar mogelijk wordt direct een afdoeningsbeslissing genomen. Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij verdachten een passende reactie krijgen, recht wordt gedaan aan de positie van het slachtoffer, en de buurt tevens merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. Dat alles in een strafrechtketen waarin de partners samen een schakel vormen.

Continuïteit rond ZSM

Op 1 januari 2017 stopte het Ketenprogramma ZSM. Met ingang van genoemde datum is ZSM overgegaan van  een projectstructuur naar een aansturing ‘door de lijn’. Er staan bij die borging in de lijn nog vragen open. Welke structuur is nodig? Wat is nodig binnen de eigen organisatie en welke sturing op ZSM als geheel? Hoe blijven we sturen op de doorontwikkeling op regionaal en landelijk niveau? Op bestuurlijk niveau is mede door deze (nog) openstaande vraagstukken besloten om continuïteit rond ZSM te bewerkstelligen door het creëren van een Vereniging van Eigenaren ZSM. De VvE-ZSM bestaat uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, de drie reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, SVG Verslavingsreclassering en Leger des Heils) en Halt.