Directeur strafrechtketen in politievakblad Blauw

Vlak voor zijn vertrek naar Reclassering Nederland overziet hij het speelveld: ‘De politie speelt een cruciale rol bij de aanpak van de problemen in de strafrechtketen.’

Directeur strafrechtketen gaat naar Reclassering Nederland in juni.