De minister van Veiligheid en Justitie is sinds 2013 verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de nationale politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de aansturing van de politie voor wat betreft de openbare orde in zijn of haar gemeente en de officier van justitie voor de strafrechtelijke handhaving. Om de betrokkenheid van het openbaar bestuur bij de nationale politie te garanderen is de regioburgemeester van belang. Het collectief van regioburgemeesters overlegt op landelijk niveau met de minister van Veiligheid en Justitie, het College van Procureurs Generaal (PG's) en de korpsleiding van de politie.

Voorzitter in de regio

Een regioburgemeester is de 'eerste onder de gelijken', de voorzitter van de gezamenlijke burgemeesters in een regio. Hij moet, als ergens geen eenheid over kan worden bereikt, een knoop kunnen doorhakken. De regioburgemeester is niet alleen spreekbuis van de burgemeesters in de regio, maar ook initiator en stimulator van veiligheidsontwikkelingen in de regio en op landelijk niveau. Het collectief van regioburgemeesters opereert op landelijk niveau als de vertegenwoordiger van het gezag ten aanzien van de openbare orde handhaving.

Bureau Regioburgemeesters

De regioburgemeesters en het College van PG's (het gezag op het terrein van de strafrechtelijke handhaving) werken op landelijk niveau samen om het gezag te vertegenwoordigen in overleggen met de minister van Veiligheid en Justitie en met de nationale korpsleiding. Landelijk wordt periodiek met de minister het gesprek gevoerd over zaken als de aanpak van criminaliteitsproblemen, de beleidsontwikkeling en voortgang van de landelijke politieprioriteiten, de inzet van de politie in de eenheden en de verdeling en ontwikkeling van de sterkte van de politie. Verder ziet het collectief het als haar taak de minister te adviseren op het terrein van voorgenomen wetgeving die de inzet van de politie raakt. Het collectief van regioburgemeesters wordt ondersteund door het Bureau Regioburgemeesters.

Zie ook