Bezoek Bestuurlijk Strafrechtketenberaad aan The Hague Security Delta

Op 1 juni 2017 heeft het Bestuurlijk Strafrechtketenberaad (BKB) een bezoek gebracht  aan The Hague Security Delta (HSD). Dit in het kader van de zogenaamde "Blowin' in the wind" sessies, die sinds kort worden georganiseerd om het BKB op de hoogte te brengen van innovatieve ontwikkelingen in de ‘markt’. Doel is het BKB een goed beeld te geven van innovaties die gaande zijn en welke impact dat heeft op de strafrechtketen, van opsporing tot en met ten uitvoering van straffen.

Inspelen op de ontwikkelingen in (cyber) security

Een delegatie van het bestuur van HSD en de directie heeft het BKB ontvangen op de HSD Campus en de rol van HSD bij veiligheidsinnovaties toegelicht. Ook werden tijdens de bijeenkomst ideeën gedeeld over hoe de strafrechtketen beter zou kunnen inspelen op de ontwikkelingen in (cyber) security. 

Onderwerpen van gesprek

Tijdens de discussie kwam onder andere aan bod hoe de rol van HSD optimaal kan worden benut ten behoeve van innovaties van de Strafrechtketen. Maar ook meer praktische zaken kwamen op tafel zoals de juridische aansprakelijkheid van Robots, de jurisdictie ten aanzien van de fysieke locatie van computers, de beperkingen en mogelijkheden van ‘insider risk’  en de rol die de overheid kan nemen op het internet.

Security vraagstukken

Tijdens de rondgang op de HSD Campus kwamen verschillende business cases met security vraagstukken aan bod, waarbij de nadruk werd gelegd op de juridische aspecten waar de organisaties in de praktijk tegenaan lopen. Hierbij presenteerde Signpost Six, de Cyber Security Academy, Tracks Inspector en Terre des Hommes hun business case, waaronder het met het Watch/Sweetie 2.0 project.

Foto bezoek top strafrechtketen aan The Hague Security Delta