Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 27 januari 2021 vindt de vergadering van het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Op 28 januari 2021 komt het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) bijeen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Coördinerend Beraad Executie (CBE)

Op 4 februari 2021 vindt het Coördinerend Beraad Executie (CBE) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Nieuws

Meer nieuws