Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Opdrachtgeversberaad

Op 13 november 2019 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata

Bestuurlijk Ketenberaad

Op 21 november 2019 vindt het Bestuurlijk Ketenberaad plaats.

Activiteitendata

Brede Bestuurdersbijeenkomst

Op 21 november 2019 vindt de Brede Bestuurdersbijeenkomst plaats.

Activiteitendata

Nieuws

Meer nieuws