Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 8 juli 2020 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata
-
NL

Overleg Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

Op 9 juli 2020 vindt het overleg plaats van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen.

Activiteitendata
-
NL

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 29 juli 2020 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata
-

Nieuws

Meer nieuws