Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Informatieberaad (IB)

Op 27 januari 2022 vindt de vergadering van het Informatieberaad (IB) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Op 27 januari 2022 komt het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) bijeen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Informatieberaad (IB)

Op 23 februari 2022 vindt de vergadering van het Informatieberaad (IB) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Nieuws

Meer nieuws