Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Agenda

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 14 augustus 2019 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 28 augustus 2019 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata

Overleg Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)

Op 29 augustus 2019 vindt het overleg plaats van de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS).

Activiteitendata

Nieuws

Meer nieuws

Sociale media