Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Coördinerend Beraad Executie (CBE)

Op 14 september 2021 vindt het Coördinerend Beraad Executie (CBE) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Op 23 september 2021 komt het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) bijeen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 30 september 2021 vindt de vergadering van het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Nieuws

Meer nieuws