Deze website is voor alle professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen. Partners in de strafrechtketen kunnen ook van elkaar leren. Bijvoorbeeld door hun verhalen, keteninitiatieven en andere informatie met elkaar te delen.