Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Brede bestuurders-bijeenkomst

Op 9 juni 2021 vindt de Brede bestuurders-bijeenkomst plaats. Het thema van de bijeenkomst is de Nationale ketenbriefing strafrechtketen. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Bestuurlijk Ketenberaad plus (BKB+)

Op 14 juni 2021 komt het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) bijeen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Coördinerend Beraad Executie (CBE)

Op 17 juni 2021 vindt het Coördinerend Beraad Executie (CBE) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Nieuws

Meer nieuws