Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 29 oktober 2020 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -

Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Op 5 november 2020 vindt het Bestuurlijk Ketenberaad plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nader te bepalen

Coördinerend Beraad Executie (CBE)

Op 5 november 2020 vindt het Coördinerend Beraad Executie (CBE) plaats.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -

Nieuws

Meer nieuws