Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Commissie Implementatie Nieuw Wetboek van Strafvordering

Op 20 februari 2020 komt de commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering bijeen.

Activiteitendata
-

Opdrachtgeversberaad

Op 26 februari 2020 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata
-

Coördinerend Beraad Excecutie (CBE)

Op 5 maart 2020 vindt het Coördinerend Beraad Executie (CBE) plaats.

Activiteitendata
-

Nieuws

Meer nieuws