Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Opdrachtgeversberaad (OGB)

Op 29 januari 2020 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Activiteitendata
-

Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (WSvCK)

Op 30 januari 2020 komt de commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering bijeen.

Activiteitendata
-

Coördinerend beraad Executie

Op 6 februari 2020 vindt het Coördinerend Beraad Executie (CBE) plaats.

Activiteitendata
-

Nieuws

Meer nieuws