Home

Deze website is voor de professionals in de strafrechtketen. Strafrechtketen.nl wil de samenwerking in de strafrechtketen bevorderen en zo de prestaties van de keten helpen verbeteren. Partners in de strafrechtketen kunnen elkaar inspireren. Bijvoorbeeld door hun initiatieven, projecten, verhalen en andere informatie hier met elkaar te delen.

Activiteiten

Overleg Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

Op 9 april 2020 vindt het overleg plaats van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen.

Activiteitendata
-

Brede Bestuurdersbijeenkomst

Op 16 april 2020 vindt de Brede Bestuurdersbijeenkomst (BBB) plaats.

Activiteitendata

Commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

Op 23 april 2020 komt de commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering bijeen.

Activiteitendata
-

Nieuws

Meer nieuws