Samen werken aan aanpak jeugdcriminaliteit

Het aantal jongeren dat in aanraking komt met het jeugdstrafrecht daalt al enkele jaren. Daardoor kunnen Justitiële Jeugdinrichtingen en ketenpartners steeds moeilijker passende beveiliging en zorg bieden. Tegelijkertijd hebben steeds meer criminele jongeren een combinatie van ernstige problemen: psychische problemen, een verstandelijke beperking en leerproblemen. Dit vraagt om een meer gerichte zorg. Hoe organiseren we in de toekomst deze gerichte zorg? Het programma Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) onderzoekt verschillende bouwstenen die voor, tijdens en na de detentie moeten voorkomen dat jongeren verder afglijden en een criminele carrière opbouwen. In bijgevoegde nieuwsbrieven worden de verschillende onderdelen van het programma en de ontwikkelingen toegelicht.