Samenwerken in de executieketen

Om de uitvoering van straffen effectiever uit te voeren, is op 1 januari de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) in werking getreden. Het doel van deze wet is een snelle, zekere en goed geïnformeerde tenuitvoerlegging. Dat kan alleen bereikt worden als alle partners in de executieketen met elkaar samenwerken. Om dit goed te laten verlopen zijn afspraken nodig over de nadere invulling van die samenwerking.

Afspraken over de wijze van sturing en besluitvorming, en ook afspraken over de uitvoering van straffen en de monitoring hierop. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsreglement USB. Op 3 maart hebben Minister Dekker en de bestuurders van de betrokken ketenorganisaties het Samenwerkingsreglement USB ondertekend. Daarmee is een belangrijke randvoorwaarde ingevuld om straffen gezamenlijk zo efficiënt en optimaal mogelijk ten uitvoer te leggen.

Ondertekenen SWR
Beeld: mw. Schuurmans-van Erkel
Ondertekening samenwerkingsreglement USB