Strafrechtketen neemt afscheid van papieren procesdossier

Het Digitaal Procesdossier is voor de zaakstroom ‘veelvoorkomende criminaliteit’ dé nieuwe standaard voor het samenstellen en uitwisselen van procesdossiers in de strafrechtketen. Woensdag 6 december 2023 hebben de politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak gezamenlijk officieel afscheid genomen van het papieren procesdossier tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht. Namens de Korpsleiding Nationale Politie overhandigde Henk Geveke symbolisch het laatste papieren procesdossier aan het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Gezamenlijke inspanning

Martine Vis, portefeuillehouder Ketensamenwerking bij de Nationale Politie, geeft aan dat het introduceren van een digitaal procesdossier voor de veelvoorkomende criminaliteit complexer bleek dan in eerste instantie werd gedacht.

Vis: “Denk aan alle aanpassingen aan de processystemen van de ketenpartners, de afspraken over dossierindeling en standaarden, het afstemmen van de planningen, de introductie van een elektronische handtekening, de ketentesten en de performance. Veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Want zonder alle collega’s van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de politie die deze klus geklaard hebben, was dit niet mogelijk geweest.”

René de Beukelaer, hoofofficier van Justitie van Parket Amsterdam sluit zich daarbij aan: “Het was een flinke route om te lopen met elkaar, maar met dezelfde doelstelling voor ogen en gezamenlijke inspanning hebben we dit resultaat met elkaar bereikt.”

Grote verbetering

Ook voor de Rechtspraak is het digitaal procesdossier een enorme verbetering, vindt Eelco Havik, senior rechter bij de rechtbank Rotterdam.

“Denk hierbij aan de leesbaarheid en de ontsluiting in de keten. Rechters vinden het digitaal procesdossier vooral prettiger leesbaar dan gescande papieren documenten en ook het kopiëren van tekst uit de dossiers gaat beter. Bovendien kan je via de hyperlinks makkelijk door het dossier navigeren. Ook de elektronische handtekening voldoet aan alle wettelijke eisen en roept in de praktijk nauwelijks vragen op. Het zou mooi zijn als er ook in ‘grote’ strafzaken digitale, elektronische processen-verbaal komen.”

Papier uit de keten

Met de introductie van het DPD in alle basisteams van de politie is het nu mogelijk om met één druk op de knop een dossier te delen met het Openbaar Ministerie, inclusief alle relevante stukken en bewijsmateriaal elektronisch ondertekend. Het gebruik van papier wordt daarmee enorm verminderd. Bovendien kunnen er geen ondertekende documenten meer kwijtraken en levert het samenstellen (door de politie) en het bekijken (door het Openbaar Ministerie) een aanzienlijke tijdsbesparing op. Daarmee verbeteren de doorlooptijden binnen dit proces aanzienlijk.

Het betekent overigens niet dat het papieren dossier volledig buiten gebruik is. Bij lopende (niet-vast) zaken wordt soms nog gebruik gemaakt van een al bestaand papieren procesdossier. Toch zullen dossiers op papier steeds verder naar de achtergrond verdwijnen.

Beeld: ©Nationale Politie