Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is hét centrale punt bij de informatievoorziening in het domein van de rechtshandhaving en rechtspleging. De Justitiële Informatiedienst zorgt ervoor dat belangrijke gegevens duurzaam digitaal beschikbaar zijn voor organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Denk daarbij aan vingerafdrukken, informatie over een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning.

De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Justid faciliteert daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en biedt een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen.

Efficiënte en effectieve informatievoorziening

Om de strafrechtketen zo goed mogelijk te laten functioneren, moeten ketenpartners snel over allerlei belangrijke informatie kunnen beschikken. Deze informatie moet bovendien betrouwbaar zijn. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter. Zo werkt Justid aan een betrouwbare uitvoering van de strafrechtprocessen. En uiteindelijk aan een veiligere samenleving.

Beheer en onderhoud ketenvoorzieningen

De Justitiële Informatiedienst beheert en onderhoudt ook belangrijke ketenvoorzieningen, zoals:

  • de Strafrechtsketendatabank (SKDB);
  • het Justitieel documentatiesysteem (JDS);
  • het Informatieportaal Justitiabelen (Injus);
  • het Generiek Casus Ondersteunend Systeem (GCOS);
  • het Elektronisch Berichtenverkeer (EBV);
  • het Centraal Digitaal Depot (CDD).