De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Justid faciliteert daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen.

Centraal geregeld

Om de keten zo goed mogelijk te laten functioneren, moeten de partners (justitie, politie, rechtspraak, reclassering en jeugdhulpverlening) op een aantal momenten in hun bedrijfsproces snel over allerlei belangrijke informatie kunnen beschikken. Deze informatie moet bovendien betrouwbaar zijn. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst bestaat sinds 1 januari 2006 en is hét centrale punt bij de informatievoorziening in het domein van de rechtshandhaving en rechtspleging. Doel is het bereiken van een efficiënte en effectieve informatievoorziening.  Zo wordt gewerkt aan een betrouwbare uitvoering van de strafrechtprocessen en uiteindelijk aan een veiligere samenleving.