Justitiële Informatiedienst

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning, detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat namelijk over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. Dat is onze missie. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie. Deze laatste twee zinnen vormen onze visie.

Maatschappelijk relevant, nu en in de toekomst

De afgelopen jaren heeft de Justitiële Informatiedienst een positie opgebouwd als toonaangevende en betrouwbare partner in de strafrecht-, jeugd- en migratieketen, zowel in Nederland als op Europees niveau. Altijd ter ondersteuning van de betrokken professional, altijd met het oogmerk om informatie over personen op een integrale en integere wijze beschikbaar te stellen; wie is een persoon en wat heeft hij of zij op zijn of haar kerfstok? Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en bedenken slimme oplossingen’, zodat onze partners hun maatschappelijke taak efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Cruciale informatie op het juiste moment… voor  een veiliger en rechtvaardiger Nederland.

Beheer en onderhoud ketenvoorzieningen

De Justitiële Informatiedienst beheert en onderhoudt ook belangrijke ketenvoorzieningen, zoals:

  • de Strafrechtsketendatabank (SKDB);
  • het Justitieel documentatiesysteem (JDS);
  • het Informatieportaal Justitiabelen (Injus);
  • het Generiek Casus Ondersteunend Systeem (GCOS);
  • het Elektronisch Berichtenverkeer (EBV);
  • het Centraal Digitaal Depot (CDD);
  • het Justitie Informatie Punt (JIP).