Bestuurders uit de strafrechtketen op weg naar gezamenlijke ambitie

Op 20 april hebben bestuurders van de strafrechtketen met elkaar de belangrijkste onderwerpen voor de strafrechtketen bepaald. Op basis hiervan wordt later dit jaar de gezamenlijke ambitie vastgesteld.

'Uniek moment'

Directeur-generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging Anita Vegter: ‘Het was een uniek moment waarop bestuurders in dit brede netwerk met elkaar van gedachten konden wisselen over gezamenlijke uitdagingen. In de afgelopen periode is er heel veel opgehaald in en buiten de keten. Met deze stap ben ik blij.’ In de zomer zal het bestuurlijk ketenberaad bepalen met welke onderwerpen zij aan de slag gaan. Deelnemers aan het bestuurlijk ketenberaad (BKB) zijn: korpschef van de Nationale Politie, voorzitter College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak, directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directeur-generaal Straffen en Beschermen, directeur-generaal Politie, directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Onafhankelijk voorzitter is Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten.

Belangrijke onderwerpen

Belangrijke onderwerpen zijn het inspelen op en aanpassen aan de veranderende maatschappij, het persoons- en contextgericht werken over de organisatiegrenzen heen, het slim organiseren in netwerken en de informatievoorziening.

Delegatie bijeenkomst Bestuurders aan zet