Toegankelijkheid

Deze website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat u onze informatie makkelijk kunt vinden, gebruiken en bekijken. Om dat te bereiken maken wij onze website volgens de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Strafrechtketen.nl is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dit geldt dus ook voor Strafrechtketen.nl. In onze verklaring staat in hoeverre onze website voldoet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Ook staat in deze verklaring welke maatregelen wij nemen om te zorgen dat onze website toegankelijk blijft.

Het toegankelijkheidslabel van www.strafrechtketen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Deze verklaring wordt aangepast wanneer er verbeteringen zijn doorgevoerd.

Toegankelijkheid van Strafrechtketen.nl

Het voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid heeft onze aandacht. Op dit moment voldoet Strafrechtketen.nl nog niet volledig aan deze eisen (versie 2, niveau AA). Hierdoor kunt u toegankelijkheidsproblemen ervaren. Wij werken er hard aan om de problemen op te lossen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.