Toegankelijkheid

Deze website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat u onze informatie makkelijk kunt vinden, gebruiken en bekijken. Om dat te bereiken maken wij onze website volgens de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Strafrechtketen.nl is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dit geldt dus ook voor Strafrechtketen.nl. In onze verklaring staat in hoeverre onze website voldoet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Ook staat in deze verklaring welke maatregelen wij nemen om te zorgen dat onze website toegankelijk blijft.

Deze verklaring wordt aangepast wanneer er verbeteringen zijn doorgevoerd.

Toegankelijkheid van Strafrechtketen.nl

Het voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid heeft onze aandacht. Op dit moment voldoet Strafrechtketen.nl nog niet volledig aan deze eisen (versie 2, niveau AA). Hierdoor kunt u toegankelijkheidsproblemen ervaren. Wij werken er hard aan om de problemen op te lossen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO-site) en daarom maakt deze verklaring gebruik van zowel een eigen redactioneel toegankelijkheidsrapport als het algemene technische toegankelijkheidsrapport van PRO. De website gebruikt echter niet alle mogelijke functionaliteiten van PRO en heeft daarom uit laatstgenoemde rapport alleen afwijkingen in de verklaring opgenomen die op deze website voorkomen.