Strafrechtketen.nl wordt met de grootste zorg samengesteld. Mocht u naar aanleiding van de informatie vragen hebben dan wel ergens een onjuistheid ontdekken, dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

Contactformulier

Dit formulier is uitdrukkelijk bedoeld voor vragen omtrent keteninitiatieven en samenwerkingsverbanden in de strafrechtketen.

Heeft u vragen over het beleid van een van de ketenpartners? Dan kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen.

Maximaal 5.000 karakters

Aanspreekvorm *

Niet verplicht

Niet verplicht

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *