Privacy

De Directie Strafrechtketen (DSK) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

DSK gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DSK bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij de gegevens nodig zijn voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Alleen medewerkers van DSK kunnen bij uw gegevens. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen persoonsgegevens

DSK voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.