Nieuw instrument om lichtverstandelijke beperking vast te stellen

Is het mogelijk om op een snelle, betrouwbare, maar ook laagdrempelige manier een indicatie van de intelligentie te krijgen?  Dat was de vraag vanuit de jeugdstrafketen. Ja, die mogelijkheid is er nu met: SCIL 14-17.

Voor professionals in de jeugdstrafrechtketen is het noodzakelijk om een lichtverstandelijke beperking (LVB) vroegtijdig te signaleren. Alleen is LVB moeilijk ‘met het blote oog’ te herkennen, hierdoor kunnen de professionals onvoldoende rekening houden met deze beperking. Dit kan leiden tot verkeerde bejegening, advisering en ineffectieve hulpverlening. Professionals hadden behoefte aan een screeningsinstrument. Het screeningsinstrument SCIL 14-17 is ontwikkeld en geeft een indicatie op de aanwezigheid van LVB. Het instrument is gevalideerd door onderzoekers van de Hogeschool Leiden.

Pilot SCIL 14-17

In november 2016 is de pilot ‘SCIL 14-17’ binnen de jeugdstrafrechtketen gestart. Tijdens deze pilot is vanuit Stichting Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en de Kleinschalige Voorziening gebruik gemaakt van het screeningsinstrument SCIL 14-17. Door de actieve inzet van ca. 100 mensen, verdeeld over 10 instanties in drie regio’s is onderzocht of SCIL een werkbaar middel is om LVB eerder te signaleren om zo de advisering, bejegening en hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

Uitkomsten Pilot

De deelnemende professionals waren positief verast over het gebruik van de SCIL. Zo stelden zij: het is gebruiksvriendelijk, signaleert eerder LVB met gevolg een beter strafadvies vanuit de Kinderbescherming en de juiste begeleiding vanuit hulpverlening in te zetten.

Een aantal feitjes:

  1. Circa 1/3 jongeren werd geïndiceerd met LVB
  2. Afname tijd SCIL < 15 min
  3. Reactie ouders & jongeren overwegend positief
  4. Medewerkers overwegend positief over gebruik SCIL

Hoe nu verder?

Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming, en waar nodig binnen de jeugdreclassering en kleinschalige voorziening bekijken hoe SKIL 14-17 structureel kan worden ingezet en wordt gekeken naar vervolgstappen.

Wil jij ook de SCIL 14-17 gebruiken?

De SCIL 14-17 is voor iedereen verkrijgbaar zowel binnen, maar vooral ook buiten de jeugdstrafrechtketen. Neem gerust contact op met de projectleider van de pilot: Arend Lock, a.r.lock@minvenj.nl.

Indicatie LVB vastgesteld?

Deze grafiek laat zien dat gedurende de pilot met behulp van het screeningsinstrument SCIL 14-17, circa 33 procent van de doelgroep geindiceerd werd met een lichtverstandelijke beperking.