Ontwerpend onderzoeken aan Brooklyn aan de Maas

Op 3 juli 2018 was het Bestuurlijk Strafrechtketenberaad (BKB) voor een inspiratiesessie op bezoek bij het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Directeur Marco Pastors startte met zijn visie op het NPRZ , een programma met een looptijd van 20 jaar, en werd gevolgd door projectleider Frank Schutte over  het programma Loopbaan oriëntatie -en begeleiding (LOB). Zoveel mogelijk jongeren op Zuid gaan zich een reëel beeld vormen van hun talenten, passies en kansen op de arbeidsmarkt. Door een brede coalitie van werkgevers zijn er concrete perspectieven op werk.

Inspirerende voorbeelden

Rechter Erik Jan Stalenberg presenteerde de pilot Huiselijk geweld in Rotterdam, waar naast de strafzaak andere lopende dossiers (bijvoorbeeld OTS, Schuldenproblematiek) op één zitting aan bod kunnen komen. Deze start 1 september. Robine de Lange en René de Beukelaer, respectievelijk president Rechtbank en wnd. Hoofdofficier van justitie in Rotterdam, spraken over de wens om strafzaken significant te versnellen, waarbij de ambitie werd geuit om rechters nadrukkelijker onderdeel uit te laten maken van het ZSM-proces.

Bouwkundige blik

Met de prikkelende titel Brooklyn aan de Maas sloot Rijksbouwmeester Floris Alkemade deze sessie af, waarbij hij Nederland, en Rotterdam meer specifiek, belichtte aan de hand van trends en topics vanuit bouwkundige optiek. Met een team van ontwerpers wordt momenteel de Beijerlandselaan onder de loep genomen en dat levert verrassende inzichten op rond bijvoorbeeld de aanpak ondermijning. ‘Ontwerpend onderzoeken zou prima voor andere criminogene vraagstukken gebruikt kunnen worden,’ aldus Alkemade.

Inspiratiesessie Bestuurlijk Strafrechtketenberaad 3 juli 2018