Eerste zaakstroom volgens nieuwe werkwijze: een stap op weg naar de Wet USB

De afgelopen maanden is er in de USB-keten gewerkt aan een nieuwe werkwijze in Voorlopige Hechtenis (VH) zaken. Het is een verandering waar verdachten niets van merken, maar het is wel een belangrijke mijlpaal op weg naar invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB). Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2020 in werking.

Nieuwe rol en werkwijze

Door de Wet USB verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen van het OM naar de Minister voor Rechtsbescherming. De Minister heeft de coördinatie op de tenuitvoerlegging centraal belegd bij het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) bij het CJIB. Een van de grote sanctiestromen die per 1 januari 2020 volledig via het AICE gerouteerd gaat worden is VH, Voorlopige Hechtenis. Voorheen ontving DJI van het OM bijvoorbeeld het bevel bewaring of bevel gevangenhouding. Vanaf nu levert het OM deze beslissingen aan bij het AICE en het AICE stuurt de uitvoeringsopdracht naar DJI. Als ketenregisseur coördineert  het AICE de uitvoering.

Verdachten merken hier niets van, maar voor de betrokken medewerkers is het een andere werkwijze. Vertrouwde contacten en handelingen worden anders, nieuwe contacten moeten worden gelegd en vertrouwen moet worden opgebouwd.  Door de voorbereidingen in 2019 krijgen alle betrokken organisaties de tijd om te wennen aan hun nieuwe rol en werkwijze per 1 januari 2020.