Voldoende toegerust zijn voor kortere doorlooptijden, persoonsgerichte aanpak en meer effect

Rechtsbescherming, crimineel gedrag voorkomen of passend optreden. Het zijn kerntaken van de overheid, waar alle organisaties in de strafrechtpleging samen verantwoordelijk voor zijn. Hoe doen we dat goed en wat hebben we daarvoor nodig? Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) geeft hier met het oog op de vorming van een nieuw kabinet antwoord op door middel van de position paper Strafrechtketen.