Michiel de Ridder nieuwe directeur Strafrechtketen

Per 1 september start Michiel de Ridder als nieuwe directeur Strafrechtketen (DSK) op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Ridder, afdelingsvoorzitter Publiekrecht bij de rechtbank Amsterdam en voorzitter Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), wordt voor een aantal jaar door de Rechtspraak gedetacheerd. De Ridder volgt voormalig directeur DSK Hugo Hillenaar op. Hillenaar was gedetacheerd vanuit het Openbaar Ministerie en is na een periode van twee jaar weer teruggekeerd bij het OM als Hoofdofficier van Justitie Rotterdam.

Michiel de Ridder
Beeld: Martijn van der Veen

Michiel: “Als strafrechter, als afdelingsvoorzitter en als voorzitter LOVS heb ik altijd ervaren dat het strafrecht een samenspel is tussen vele verschillende partijen. Van politie en reclassering, van OM en advocatuur, van rechters en DJI en dan laat ik er nog velen onbenoemd. In dat samenspel heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. In mijn Amsterdamse praktijk heb ik ervaren hoe actieve samenwerking tussen deze partijen, bijvoorbeeld op het gebied van snelrecht, kan leiden tot goede duurzame resultaten die de hele keten ten goede komen. Ik zet mij graag in om deze samenwerking ook op landelijk niveau te ondersteunen en te versterken, ten dienste van een goed functionerende strafrechtspleging.”

Om de prestaties van de keten te verbeteren, werken de organisaties in de strafrechtketen duurzaam samen vanuit een gezamenlijke ambitie en doelen. Ze werken samen in verschillende netwerken, die naast het strafrechtdomein ook het zorg- en sociale domein raken. De brede samenwerking moet leiden tot een sterkere keten en betere prestaties voor de samenleving. Het Bestuurlijk Ketenberaad stimuleert op politiek-bestuurlijk niveau deze samenwerking. De Directie Strafrechtketen ondersteunt en faciliteert hierbij, landelijk en lokaal.

DSK richt zich primair op het ondersteunen van de partners, taakorganisaties en departement bij het verbeteren van de prestaties van de strafrechtketen. De opdrachtgevers van DSK zijn de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef van de Nationale Politie. Ook andere partijen als reclassering, slachtofferhulp en advocatuur zijn bij DSK betrokken.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, over de benoeming van Michiel: ”Fijn dat Michiel de ketensamenwerking wil komen versterken met zijn brede ervaring en gezag binnen onze organisaties.” Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, voegt daar aan toe: “We hebben, in het kader van de nieuwe missie en visie, als doel geformuleerd dat de Rechtspraak actief samenwerkt in netwerken en daarin een betrouwbare partner is. De benoeming van Michiel tot directeur Strafrechtketen past in die ambitie.”