Nieuw biometriesysteem strafrechtketen

Binnen de strafrechtketen kunnen vingerafdrukken worden gebruikt om de identiteit van een verdachte of veroordeelde vast te stellen. Sinds kort wordt hiervoor gewerkt met een nieuw systeem genaamd GBV (Gemeenschappelijke Biometrie Voorziening).

De oude applicatie – genaamd VVI (Voorziening voor Verificatie en Identificatie) – is ooit als tijdelijke voorziening in 2011 in gebruik genomen. In 2019 bleek uit onderzoek dat de applicatie inmiddels verouderd en niet toekomstbestendig was. Om de oude applicatie te vervangen en om samenwerking binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid te bevorderen is de gezamenlijke biometrievoorziening bedacht. Deze zal uiteindelijk vier bestaande biometrievoorzieningen vervangen, te weten die van de strafrechtketen, de migratieketen, DJI en de politie. De strafrechtketen is de eerste in deze gezamenlijke omgeving die in productie is gegaan. Later dit jaar zullen DJI en de migratieketen volgen. De politie zal op wat langere termijn gaan aansluiten.

GBV is een platform dat voor alle gebruikers op dezelfde manier werkt. De databases die erin staan zijn echter gescheiden. Dit is een belangrijke eis, omdat de data van migranten niet in de database van vingerafdrukken van verdachten en veroordeelden mogen komen en omgekeerd ook niet. Het technische beheer is in handen bij de Dienst ICT van de politie.

Alle bestaande vingerscans in de VVI zijn overgezet naar het nieuwe systeem en nieuwe scans worden hieraan toegevoegd. GBV werkt sneller en is betrouwbaarder dan het oude systeem. Daarnaast is er nog een groot voordeel: het systeem kan in de toekomst beter inspelen op nieuwe verzoeken van de wetgever om bijvoorbeeld andere biometrische gegevens, zoals irisscans en gezichtscans te gebruiken.