Vervolg op rondetafelgesprekken

Donderdag 11 mei vonden in de Tweede Kamer de rondetafelgesprekken plaats in het kader van de parlementaire verkenning over de strafrechtketen. Blik terug en zet de datum van het vervolgdebat in de agenda.

Kijk op debatgemist.tweedekamer.nl voor een terugblik: 11 mei 2023 rondetafelgesprekken.

Het vervolg, een commissiedebat, staat gepland op 14 juni: 4e Herziene convocatie commissiedebat.

Daarna volgt in de zomer een eindverslag dat wordt gepubliceerd op strafrechtketen.nl.

Beeld: ©Tweede Kamer