Eindrapport parlementaire verkenning verschenen

Op 5 juli 2023 is het eindrapport van de parlementaire verkenning 'Prestaties in de Strafrechtketen' verschenen.

De parlementaire verkenning is een nieuw instrument waarmee de Tweede Kamer haar kennis over een bepaald onderwerp snel en grondig verdiept. De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 6 juli 2022 besloten tot het uitvoeren van een parlementaire verkenning naar de prestaties in de strafrechtketen. De verkenning is gedaan door twee leden van de kamercommissie; Ellian (VVD) en Mutluer (PvdA). Zij hebben mede namens de andere commissieleden onderzocht hoe het functioneren van de strafrechtketen verbeterd kan worden.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de parlementaire verkenning is er kamerbreed een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht meer te sturen op de bedrijfsvoering van de politie, het OM en de Raad voor de rechtspraak.