Sluitstuk van het spoor OM - Rechtspraak: 98,8% gaat digitaal

In de zomer van 2020 werd de module Executie Sancties voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak afgerond. Het is het sluitstuk dat de rails van OM en Rechtspraak met elkaar verbindt. Na strafzaken in de onderzoeksfase en (maatwerk)zaken in de vervolgingsfase, kunnen nu ook alle zaken in de executiefase volledig digitaal worden verwerkt. Van de eenvoudige strafzaken tot en met de meest complexe.

Beeld: ©JenV

GPS-module Executie Sancties

De afronding van de GPS-module Executie Sancties zorgt ervoor dat de werkprocessen van en tussen het OM en de Rechtspraak in de executiefase, volledig door het systeem GPS worden ondersteund. Deze werkprocessen liepen eerder via het ‘oude’ systeem COMPAS met papieren dossiers, dan wel via losse Excelsheets. De afronding van de module is een mijlpaal voor het OM en de Rechtspraak. Alle zaken kunnen nu digitaal in GPS worden verwerkt, in iedere fase van het strafproces.

Informatie is altijd benaderbaar

Marguérite van Dijk is griffier bij de Rechtbank Midden-Nederland. Waar ruim drie jaar geleden alleen de enkelvoudige strafzaken digitaal werden verwerkt, gebeurt dit nu met vrijwel alle zaken. Op de vraag wat de digitaliseringsslag haar heeft opgeleverd, heeft Marguérite haar antwoord snel klaar. “Eén van de grootste ‘plussen’ is voor mij dat het dossier altijd binnen handbereik is en dat er nooit een stuk ergens anders ligt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat was het zeker niet. Het scheelt me veel handelingen waar ik eerder niet bij stil stond. Niet alleen in de voorbereiding van een strafzaak trouwens. Op zitting registreer ik bijvoorbeeld direct alle zittingsgegevens. Zo kunnen mijn collega’s op de griffie bij eventuele vragen over de zitting, direct bij die gegevens.” Ook voor het werken in Corona-tijd is het belang niet te onderschatten. “Ik heb de afgelopen maanden regelmatig aan de oude situatie teruggedacht. Voor welke uitdagingen waren we dan komen te staan?”

De karretjes met stapels dossiers

Judith Hendriks, Officier van Justitie in arrondissementsparket Noord-Holland en tevens product-owner van GPS, beaamt de enorme verandering. “Liep je drie jaar geleden een willekeurig arrondissementsparket binnen, dan zag je overal diezelfde karretjes met stapels dossiers. Dat beeld bestaat niet meer. In Haarlem zijn wij tijdelijk verhuisd voor een verbouwing op ons parket. Die karretjes hebben we voorgoed achtergelaten. Omdat we geleidelijk aan steeds meer digitaal konden en kunnen werken, sta je er niet meer dagelijks bij stil. Maar als je de huidige situatie met die van drie jaar geleden vergelijkt, dan is de slag die we geslagen hebben enorm. Gegevens voor maatwerk- en executiezaken die digitaal worden overgedragen in plaats van dat we ze opnieuw invoeren, één systeem voor de administraties in plaats van Excel-sheets die we parallel bijhouden. Het scheelt ontzettend veel dubbel werk.” Judith sluit af: ”En minstens zo belangrijk is misschien wel dat de informatie waar we mee werken betrouwbaarder wordt, doordat we de informatie digitaal overdragen in plaats van handmatig opnieuw invoeren.”

98,8% gaat digitaal

De module Executie Sancties werd afgerond door het programma Digitalisering OM/ZM (DOZ), de opvolger van Alle Zaken Digitaal (AZD). Het resultaat van drie jaar gezamenlijk ‘bouwen’ door OM en Rechtspraak onder beide programma’s mag er wezen. In augustus 2020 werd maar liefst 98,8% van de nieuwe strafzaken in GPS ingevoerd. Al deze strafzaken gaan hiermee het digitale werkproces in.

Vervolg

De basis is nu bereikt: alle zaken kunnen digitaal worden verwerkt, van A tot Z. Het programma DOZ van het OM en de Rechtspraak loopt tot eind 2020 door. De focus ligt de komende periode op de verdere invoering en doorontwikkeling van de module Onderzoeken en de daarin beschikbare digitale handtekening. Want: ook in onderzoeken wordt op steeds meer OM- en Rechtspraaklocaties in het land digitaal gewerkt.