Weblog

‘Ik gun professionals nieuwsgierigheid naar elkaar en een open houding’

In deze column blikt Hugo Hillenaar, directeur Directie Strafrechtketen, terug op het afgelopen jaar en kijkt hij vooruit naar het nieuwe jaar. Wat waren belangrijke stappen en hoe ziet hij de ketensamenwerking in 2020? ‘We gaan verder op de ingeslagen weg en streven naar verbeteringen waar professionals op de werkvloer iets aan hebben.’

“Het hoogtepunt afgelopen jaar? Met behulp van professionals in de keten hebben we nieuwe normeringen vastgesteld voor de doorlooptijden. De normen voor zeven verschillende zaakstromen zijn dóór en vóór professionals tot stand gekomen. Samen hebben we gekeken: wat is haalbaar, wat zou werken? Daarbij hebben we niet alleen kwantitatieve termijnen vastgesteld, maar ook gekeken naar kwalitatieve eisen. Ik ben er trots op dat we dit samen hebben bereikt. De Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) is dit jaar een stap verder gebracht, doordat het besluit is genomen om de DAS operationeel te maken. Op het gebied van digitalisering waren er ook een paar concrete successen. Zo is het digitaal Advocatenportaal Hoge Raad vernieuwd. En in het programma ‘Alle zaken digitaal’ lukt het OM en Rechtspraak al in 96 procent van de zaken om papierloos te werken. De pilot digitale procesdossiers verliep goed, maar bleek helaas niet op te schalen. Tot mijn frustratie merken professionals op de werkvloer echter nog weinig van onze inspanningen op ICT-gebied: zij hebben nog steeds last van systemen die uitvallen. Het liefst zou ik de professionals morgen bedienen, want dat verdienen ze.

Huis van de Keten

Ook ontstaat er meer gezamenlijkheid in de ketenbesturing. Afgelopen mei startte er een programmadirecteur die namens de keten optreedt op het gebied van informatievoorziening. Daarnaast hebben we een ‘Huis van de Keten’ ingericht aan de Graadt van Roggenweg in Utrecht. Op die locatie kunnen we samen aan projecten werken en meer meters maken.

De keten bestaat uit sterke organisaties met een eigen cultuur. In de praktijk kost het veel tijd om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en om gezamenlijke stappen voorwaarts te zetten. Mensen zijn van goede wil, maar de werkdruk in de eigen organisatie is hoog, waardoor ketensamenwerking niet altijd de hoogste prioriteit heeft. Daarnaast is het moeilijk om dezelfde taal te spreken, helemaal als het gaat om ICT-projecten.

Verdiep je in elkaar

In 2020 gaan we verder gaan op de ingeslagen weg. In de keten kan nog heel veel worden geoptimaliseerd; het kan nog stukken efficiënter. Wij streven naar verbeteringen waar professionals op de werkvloer echt iets aan hebben. In het nieuwe jaar gun en wens ik iedereen nieuwsgierigheid en een open, collegiale houding toe om beter te kunnen samenwerken. Stel eens wat meer vragen aan elkaar, verdiep je in elkaar en in elkaars werkprocessen, ga op zoek naar manieren om elkaar te versterken. Kijk vanuit gezamenlijkheid naar je eigen taken. Alleen samen komen we verder.” 

Hugo Hillenaar geeft het stokje door aan Julia Mendlik, president en rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Midden-Nederland. “Ik hoop dat Julia kan vertellen hoe we de aanpak doorlooptijden verder brengen en de samenwerking landelijk en regionaal kunnen intensiveren.”

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.