Weblog

Laat slachtoffers geen tweede keer slachtoffer worden

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling, roept ketenpartners op om meer gebruik te maken van de kennis van haar organisatie. ‘Wij kijken slachtoffers dagelijks in de ogen.’

Beeld: ©Directie Strafrechtketen / Valerie Kuypers
Rosa Jansen, voorzitter Slachtofferhulp Nederland

“Het bedreigingsgevaar was nog niet geweken. Toch zette de rechter een opgelegd contactverbod in een huiselijk geweldzaak stop. Slachtofferhulp Nederland had zich hard gemaakt voor dit contactverbod en zonder ons vooraf te raadplegen, werd dit verbod echter weer stopgezet.

Het slachtoffer werd over deze beslissing ook niet geïnformeerd. Het liep vervolgens aardig uit de klauwen. Een rechter zou het belang van een slachtoffer in een dergelijke zaak moeten meewegen.

Ik zie het als een gemiste kans; een raadpleging onzerzijds had veel narigheid kunnen voorkomen. Slachtofferrechten zijn gelukkig inmiddels een gegeven. 

Mijn pleidooi voor de keten: neem de adviezen van Slachtofferhulp Nederland serieus.

Als je een formele wettelijke bevoegdheid hebt, zoals politie en OM, wordt er eerder naar je geluisterd. Ik pleit voor meer gelijkwaardigheid in de strafrechtketen. Diegene die het beste zicht heeft op een bepaald belang, is betrokken.  

Levensbelang

Wij kijken slachtoffers en nabestaanden dagelijks in de ogen. In een paar honderdduizend zaken per jaar treffen we slachtoffers direct na het delict. Vervolgens zien we ze op boze dagen, op verdrietige dagen en op strijdbare dagen, terwijl een officier van justitie en een rechter slachtoffers doorgaans pas zien op zitting. Heb je te maken met een zaak waarbij het slachtoffer wordt bedreigd en de rechter een beslissing moet nemen over het contactverbod, neem dan contact op met ons. Doordat we het slachtoffer regelmatig spreken, weten we of de bedreiging nog steeds bestaat. Zoals we regelmatig zien, kan een juiste beslissing over een contactverbod van levensbelang zijn. Gelukkig worden er binnen de werkwijze Beoordelen en Beschermen belangrijke stappen gemaakt.

Kortom: maak nog meer gebruik van onze kennis en kunde. Laat een slachtoffer niet voor een tweede keer slachtoffer worden. Kortere lijnen binnen de keten bieden kansen. In ZSM-verband zien we intussen mooie voorbeelden: de officier van justitie vraagt ons daar ook om advies. Hopelijk gaat binnenkort hetzelfde gelden voor actieve benadering van slachtoffers van impactzaken. Als rechters en officieren van justitie weten wat in een bepaalde situatie werkt, dan weten ze beter hoe ze slachtoffers moeten benaderen tijdens een zitting en kunnen ze in hun beslissing de beste keuzes maken. Slachtofferhulp Nederland weet wat effect heeft op het gevoel van veiligheid en het herstel van slachtoffers. Belangrijk om elkaar zo in de keten te ontzorgen.”  

In de volgende column wil ik Diederik Greive aan het woord laten, de nieuwe hoofd officier van justitie van het parket Noord-Nederland.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.