Verzamelbrief justitiële jeugd

Verzamelbrief waarmee de Minister voor Rechtsbescherming op 22 april 2024 de Tweede Kamer op de hoogte brengt van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot justitiële jeugd, waaronder de herijking streefnormen voor doorlooptijden jeugdstrafrechtketen.